Prawo w szkole

27 listopada 2012 18:10 | Prawo w szkole

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym 20... z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

czytaj więcej »