Egzamin maturalny

13 marca 2015 12:57 | Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w nowej formule Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w nowej formule, zdaje obowiązkowo: - w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: język polski język obcy nowożytny wybrany spośród...

czytaj więcej »