Ważne terminy

Rekrutacja

Ważne terminy:

 

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021
ZGODNE Z ZARZĄDZENIEM NR 11/ 2020 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 30 STYCZNIA 2020

  • od 11 maja 2020 do 23 czerwca 2020 godz. 15:00 - złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej - wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

 

  • od 19 czerwca 2020 do 22 czerwca 2020 godz. 15:00 - możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata 

 

  • od 26 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020 godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty

 

  • 13 lipca 2020 o godz. 12:00 - publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

 

  • od 13 lipca 2020 godz. 12:00 do 20 lipca 2020  godz. 12:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, ponadpodstawowej (tj. złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty),

 

  • w dniu 21 lipca 2020 godz. 14:00 - publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej.

Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać pod adresem:

http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

 

 

 

 

Opublikowano: 03 maja 2020 20:14

Kategoria: Rekrutacja 2020/2021

Wyświetleń: 142

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony