OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

 

Absolwenci szkoły podstawowej

Lp.

Typ szkoły

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji

1

Liceum Ogólnokształcące

Język angielski, wiedza 
o społeczeństwie, geografia

/ mundurowa/

1a

Język angielski,

Język niemiecki

język polski, język obcy, matematyka, geografia

Matematyka, informatyka, fizyka

/ matematyczno-informatyczna/

1b

Język angielski,

Język niemiecki

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Język angielski, język niemiecki, geografia

/ europejska/

1c

Język angielski,

Język niemiecki

język polski, język obcy, matematyka, geografia

2

Technikum

Matematyka,

Fizyka

/technik elektryk/

1a

Język angielski,

Język niemiecki

język polski

język angielski

matematyka

fizyka

Matematyka

geografia

/technik górnictwa odkrywkowego/

1b

Język angielski,

Język niemiecki

język polski

język angielski

matematyka

geografia

Matematyka

Wiedza o społeczeństwie

/technik ekonomista/

1c

Język angielski,

Język niemiecki

język polski

język angielski

matematyka

geografia

Matematyka

geografia

/technik geodeta/

1d

Język angielski,

Język niemiecki

język polski

język angielski

matematyka

geografia

Matematyka

fizyka

/ technik mechanik/

1e

Język angielski,

Język niemiecki

język polski

język angielski

matematyka

fizyka

3

Branżowa Szkoła I Stopnia

Elektryk

1a

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

 

Elektromechanik

1b

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

 

Mechanik monter maszyn i urządzeń

1c

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

 

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

1d

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1e

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

Sprzedawca

1f

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

Fryzjer

1g

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

 

Opublikowano: 19 marca 2020 13:05

Kategoria: Rekrutacja 2020/2021

Wyświetleń: 309

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony