Aktualna oferta edukacyjna 2018/2019

20 lutego 2017 14:44 | Aktualna oferta edukacyjna 2018/2019

oferta edukacyjna 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • klasa mundurowa (policyjno-wojskowa)
 • klasa europejska
 • klasa sportowa
 • klasa matematyczno-informatyczna 

TECHNIKUM

 

 • technik elektryk

Kwalifikacje w zawodzie:

 EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

 • technik ekonomista 

Kwalifikacje w zawodzie:

AU.35.  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

AU.36. Prowadzenie  rachunkowości.

 

 • technik geodeta

Kwalifikacje w zawodzie:

 BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,  wysokościowych  i  realizacyjnych oraz

             opracowywanie wyników tych pomiarów.

 BD.32.  Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką

             nieruchomościami.


 • technik górnictwa odkrywkowego

Kwalifikacje w zawodzie:

 MG.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową.

 MG.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową. 

 

 • technik mechanik  na podbudowie kwalifikacji (M. 20. ) dla zawodu ślusarz

Kwalifikacje w zawodzie:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • elektryk

Kwalifikacje w zawodzie:

 EE.05.  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

 • elektromechanik

Kwalifikacja w zawodzie:

EE.04.  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kwalifikacje w zawodzie:

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

 

 • górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

Kwalifikacje w zawodzie:

MG.10.  Eksploatacja złóż metodą odkrywkową.

 

 • mechanik -monter maszyn i urządzeń

 Kwalifikacje w zawodzie:

MG.17.  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

 

 • sprzedawca

Kwalifikacje w zawodzie:

AU.20.  Prowadzenie sprzedaży.

Przeczytano: 1006 razy. Wydrukuj|Do góry