Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie Klas Pierwszych

W dniu 11 października 2013r. miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Ślubowania Klasy I. Uroczystość otworzyła Teresa Stanisz - Dyrektor Szkoły witając zaproszonych gości:

Pana Bogdana Pawłowskiego - Burmistrza Kamieńska,

Pana Waldemara Wasińskiego - Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kamieńsku,

Pana Włodzimierza Barełę - Komendanta Policji w Kamieńsku,

oraz licznie przybyłych rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów.

Podczas części oficjalnej Pani dyrektor wręczyła pamiątkowe dyplomy NAGRODY DYREKTORA  dla kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi. 

Najważniejszym jednak tego dnia wydarzeniem było Ślubowanie Klas Pierwszych. Wytypowani przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Dopełnieniem ślubowania było wręczenie przedstawicielom pierwszoklasistów pamiątkowych dyplomów. Część słowno-muzyczną przygotowali uczniowie starszych klas  pod kierunkiem Pani Iwony Gloc i Beaty Krakowskiej.

Opublikowano: 14 października 2013 12:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1991

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony