KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji zawieszenie zajęć w szkołach zostaje przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020r.


Komunikat Dyrektora szkoły:

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, dyrektor szkoły informuje, że od dnia 25 marca 2020 roku szkoła będzie realizowała swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele mają obowiązek realizowania podstawy programowej zgodnie z założonym planem.
Rodzice i uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia drogą mailową, telefoniczną lub przy pomocy innego ustalonego przez nauczyciela kanału komunikacyjnego, a wkrótce również przez dziennik elektroniczny.
Do dyspozycji całej społeczności szkolnej pozostaje rekomendowana przez MEN zintegrowana Platforma Edukacyjna epodręczniki.pl, materiały przygotowane przez CKE i OKE, a także inne materiały wskazane przez nauczycieli.
Uczniowie są zobowiązani uczestniczyć w zaproponowanych przez nauczycieli zajęciach, wykonywać i przesyłać do nauczycieli zadane prace, regularnie sprawdzać pocztę oraz śledzić komunikaty na stronie internetowej szkoły i Facebooku.
W przypadku trudności ( awaria sprzętu, utrudniony dostęp do Internetu) proszę aby uczeń lub jego rodzic poinformował o tym fakcie wychowawcę lub dyrektora szkoły drogą telefoniczną lub mailową
Podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem dają podstawę do oceny pracy ucznia.

Wciąż pracujemy nad doskonaleniem pracy online i przygotowujemy nowe formy.
Pozdrawiamy serdecznie, życzymy zdrowia, czekamy na uwagi.

Ważne !
Szanowni Rodzice,
czasowe zawieszenie zajęć i niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa wymusza na nas ograniczenie z Państwem bezpośredniego kontaktu. W związku z tym informujemy, że kontakt z sekretariatem szkoły oraz Dyrektorem możliwy jest drogą mailową
e-mail: zsp_kamiensk@oswiata.org.pl lub telefonicznie 44 6817 526

Ewa Ziółkowska - dyrektor szkoły

 
 
 

Opublikowano: 25 marca 2020 15:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 198

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony