Konkurs filmowy "Moja szkoła..."

Zapraszamy uczniów ZSP w Kamieńsku do udziału w konkursie filmowym pod hasłem "Moja szkoła..."

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczniowie przygotowują prace konkursowe indywidualnie lub w zespołach
  (2-3 osoby).
 2. Deklaracje przystąpienia do konkursu uczniowie przekazują organizatorom
   (p. Alicja Grządzielska Deska i p. Ewa Ziółkowska) do 15 lutego 2016 r. Kartę zgłoszeniową można pobrać w sekretariacie szkoły  lub ze strony internetowej szkoły.
 3. Prace konkursowe należy oddać organizatorom konkursu do 10 marca  2016 r.
 4. Film należy zamieścić na płycie CD lub DVD.
 5. Filmy można zgłaszać w następujących kategoriach:
  * film reklamowy (reklama szkoły) - czas trwania do 1 minuty,
  * scenka z życia szkoły lub klasy - czas trwania do 2 minut
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do konkursu – w wyjątkowych przypadkach – filmów nie spełniających ww. ram czasowych.
 7. Organizatorzy powołają jury, które z nadesłanych filmów wybierze najlepsze i przyzna nagrody. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna .

Opublikowano: 11 lutego 2016 08:40

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

ogloszeniemoja_szkola.pdf [238.68 KB]

konkurs_filmowy.pdf [185.65 KB]

kartazgloszeniamojaszkola.pdf [131.64 KB]

oswiadczeniemojaszkola.pdf [68.53 KB]

Wyświetleń: 1156

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony