Dodatkowe kwalifikacje dla uczniów ZSP w Kamieńsku

Sektor  Odnawialnych  Źródeł  Energii  będzie  stawał  się  jednym  z podstawowych obszarów rozwoju infrastruktury energetycznej kraju.  Z tego powodu  istnieje  potrzeba popularyzacji wiedzy z tej dziedziny. Szkolenia dla uczniów zwiększają kompetencje zawodowe oraz możliwości zatrudnienia.


Wychodząc naprzeciw wspomnianym wyżej potrzebom Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kamieńsku, reprezentowany przez Panią Dyrektor Teresę Stanisz, zawarł porozumienie

z firmą Work   & Training Service na realizację projektu szkoleniowego dla uczniów 

z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

 

Zakres szkolenia obejmuje uzyskanie kwalifikacji:

- instalator systemów fotowoltanicznych

- instalator słonecznych systemów grzewczych

- instalator pomp ciepła

Każdy etap szkolenia kończy się egzaminem, co zdającemu dodatkowe kwalifikacje zawodowe. W  ramach szkolenia realizowane będą staże/praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym  ( uczeń otrzyma wynagrodzenie) w wymiarze 150 godzin, 19 osób wyraziło chęć uczestnictwa.

 

Firma Work & Training Service w ramach zawartego porozumienia zobowiązana jest do:

- opracowania wniosku o dofinansowanie projektu

- kompleksową realizację projektu łącznie z obsługą administracyjno-księgową

- realizację szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

- organizacje staży/ praktyk zawodowych

- zakup sprzętu do pracowni szkolnej

- końcowe rozliczenie projektu

Opublikowano: 02 lutego 2016 10:27

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1063

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony