Kadra

Agnieszka Grzejszczak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski