Kadra

Teresa Stanisz

Funkcja: Pedagog, Dyrekcja

Elżbieta Antoszczyk

Funkcja: Pedagog, Bibliotekarz

Ewa Ziółkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Magdalena Kozińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Włodzmierz Zaręba

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Marzena Glejzer

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Zbigniew Rachwalik

Funkcja: Nauczyciel

Iwona Kociniak

Funkcja: Wychowawca

Wojciech Ziemba

Funkcja: Wychowawca

Mariusz Kociniak

Funkcja: Nauczyciel

Alicja Grządzielska-Deska

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Grzejszczak

Funkcja: Nauczyciel

ks. Paweł Celibała

Funkcja: Nauczyciel

Barbara Tkacz

Funkcja: Nauczyciel

Anna Trojak

Funkcja: Nauczyciel