Kadra

Teresa Stanisz

Funkcja: Dyrekcja, Pedagog

Elżbieta Antoszczyk

Funkcja: Bibliotekarz, Pedagog

Ewa Ziółkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Magdalena Kozińska

Funkcja: Nauczyciel

Włodzmierz Zaręba

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Marzena Glejzer

Funkcja: Nauczyciel

Iwona Kociniak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wojciech Ziemba

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Mariusz Kociniak

Funkcja: Nauczyciel

Alicja Grządzielska-Deska

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Grzejszczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

ks. Paweł Celibała

Funkcja: Nauczyciel

Barbara Tkacz

Funkcja: Nauczyciel

Anna Trojak

Funkcja: Nauczyciel

Beata Łacisz

Funkcja: Nauczyciel

Renata Trzepańska

Funkcja: Nauczyciel

Tomasz Kocemba

Funkcja: Nauczyciel