ÓSMOKLASISTO!

Przed Tobą trudna decyzja, jedna z ważniejszych w Twoim życiu - wybór szkoły ponadpodstawowej. Szkoły, w której przez najbliższe  lata,  będziesz zdobywać wiedzę, przygotowywać się do podjęcia pracy, zdania matury, dostania się na studia, będziesz pogłębiać
i rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Chcielibyśmy pomóc Ci w dokonaniu tego wyboru.

Zespół Szkól Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku jest szkołą, w której od 57 lat tworzymy dobry klimat do nauki
i rozwoju. Wiedzę zdobywa tu już trzecie pokolenie. Placówka łączy w sobie Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Branżową szkołę I stopnia. Nasza szkoła to sprawnie działający organizm – tętniący energią młodych serc  oraz zaangażowaniem i życzliwością nauczycieli.

ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS!

DLACZEGO MY ?

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Każdy człowiek jest inny, wyjątkowy, niepowtarzalny i my o tym wiemy. Pozwalamy realizować się naszym uczniom w różnych kierunkach i wspieramy ich w tym. Nasza szkoła jest przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego, gwarantująca dobre i rzetelne nauczanie. Staramy się, aby w naszej szkole panowała życzliwa atmosfera, oparta na wzajemnym zaufaniu, tolerancji
i zrozumieniu. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, zawodach i turniejach sportowych, projektach, konkursach tematycznych. Uczymy szacunku do drugiego człowieka, pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego, świadomości i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Zwracamy uwagę na to, by nasi uczniowie mogli sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy, każdy na swoją miarę.

INICJATYWA

Szkoła to coś więcej niż lekcje. Wiemy, jak ważne jest to wszystko, co nas otacza. Budujemy więzi w trakcie codziennej pracy, a także organizujemy liczne spotkania, imprezy integracyjne, wyjazdy, wycieczki, święta, konkursy, dni tematyczne i akcje mające pobudzić społeczną świadomość i aktywność. W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności lokalnej.

BEZPIECZEŃSTWO

Szkoła jest monitorowana, bezpieczna i wolna od agresji.

DOGODNA LOKALIZACJA

Dobra szkoła blisko domu.


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

 

Absolwenci szkoły podstawowej

Lp.

Typ szkoły

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji

1

Liceum Ogólnokształcące

Język angielski, wiedza 
o społeczeństwie, geografia

/ mundurowa/

1a

Język angielski,

Język niemiecki

język polski, język obcy, matematyka, geografia

Matematyka, informatyka, fizyka

/ matematyczno-informatyczna/

1b

Język angielski,

Język niemiecki

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Język angielski, język niemiecki, geografia

/ europejska/

1c

Język angielski,

Język niemiecki

język polski, język obcy, matematyka, geografia

2

Technikum

Matematyka,

/technik elektryk/

1a

Język angielski,

Język niemiecki

język polski

język angielski

matematyka

fizyka

Geografia

/technik górnictwa odkrywkowego/

1b

Język angielski,

Język niemiecki

język polski

język angielski

matematyka

geografia

Matematyka

/technik ekonomista/

1c

Język angielski,

Język niemiecki

język polski

język angielski

matematyka

geografia

geografia

/technik geodeta/

1d

Język angielski,

Język niemiecki

język polski

język angielski

matematyka

geografia

Matematyka

/ technik mechanik/

1e

Język angielski,

Język niemiecki

język polski

język angielski

matematyka

fizyka

3

Branżowa Szkoła I Stopnia

Elektryk

1a

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

 

Elektromechanik

1b

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

 

Mechanik monter maszyn i urządzeń

1c

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

 

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

1d

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1e

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

Sprzedawca

1f

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

Fryzjer

1g

Język angielski lub język niemiecki

język polski

matematyka

język obcy wiodący

geografia

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony