klasa - I TG 

Epodręczniki.pl- Świat pod lupą -  Fizyka atomowa – zapoznanie się z opracowanymi materiałami-  przypomnienie wiadomości do sprawdzianu z tego działu

Fizyka jądrowa – Temat: Promieniowanie α, β, ɣ

klasa - I T SP

Epodręczniki.pl- Świat pod lupą  - Magnetyzm i elektromagnetyzm – Wzbudzanie przepływu prądu elektrycznego   i Podsumowanie wiadomości

klasa - I BSIS

Epodręczniki.pl- Świat pod lupą - Energia - Praca jako wielkość fizyczna


 

Klasa ILOG

 

Proszę o zapisanie poniższej notatki w zeszycie i przeczytanie tematu od strony 150-155.

 

Temat: Promieniowanie jądrowe.

 

  1. Promieniotwórczością naturalną nazywamy zjawisko polegające na samorzutnym rozpadzie jąder izotopów (izotopy- odmiany atomów tego samego pierwiastka), w wyniku którego wysyłane jest promieniowanie.
  2. Rodzaje promieniowania jądrowego:

 

a)     Promieniowanie alfa ()- zatrzymuje je kartka papieru. Jest to strumień cząstek złożonych z dwóch protonów i dwóch neutronów, czyli jąder helu  Każda cząstka naładowana jest dodatnio.

 

b)    Promieniowanie beta  zatrzymuje je kilka kartek papieru lub cienka deseczka. Jest to strumień szybko poruszających się elektronów.

 

c)     Promieniowanie gamma  aby się przed nim osłonić potrzeba grubej tarczy ołowianej lub betonowej. Jest to rodzaj fali elektromagnetycznej o bardzo małej długości i bardzo wysokiej częstotliwości.

 

  1. Do wykrywania promieniowania służy licznik Geigera-.
  2. Miarą promieniowania jonizującego pochłoniętego przez 1kg materii jest dawka pochłonięta.

 

Dawka pochłonięta wynosi jeden grej, gdy 1kg materii pochłania promieniowanie o energii 1J.

 


 

Materiały do zdalnego nauczania fizyki dla klasy ITP – 19.03.2020

 

Temat pierwszej lekcji dzisiejszych zajęć to: Transformator – rozwiązywanie zadań.

 

Proszę rozwiązać poniższe zadania, korzystając z podanych wcześniej informacji o transformatorach.

 


Zadanie 1. Uzwojenie pierwotne transformatora ma 500 zwojów, a uzwojenie wtórne 10 zwojów.  Jaka będzie wartość napięcia wtórnego, jeśli napięcie pierwotne na transformatorze ma wartość 120 V ?

 

Zadanie 2.  Z linii wysokiego napięcia do transformatora o 12000 zwojów dopływa prąd o napięciu 600000V. Ile zwojów musi liczyć uzwojenie  wtórne tego transformatora, aby otrzymać prąd o napięciu 6000 V?

 

Zadanie 3. Do sieci o napięciu 230 V włączono transformator obniżający napięcie do 8V. Ile zwojów ma uzwojenie wtórne, jeśli uzwojenie pierwotne ma 575 zwojów?

 

Zadanie 4. Uzwojenie pierwotne transformatora ma 1000 zwojów, a wtórne 100 zwojów. Do uzwojenia wtórnego podłączono żarówkę o oporze 40 Ω, przez którą płynie prąd o natężeniu 0,5 A. Oblicz napięcie pierwotne i wtórne.

 

 

 

Temat drugiej lekcji to Powtórzenie wiadomości z magnetyzmu

 

Proszę w ramach powtórzenia rozwiązać test utrwalający wiadomości z magnetyzmu.

 

1.Dwa magnesy zwrócone do siebie biegunami północnymi:

 

A. przyciągają się       B. odpychają się            C. nie oddziałują na siebie 
D. mogą przyciągać się lub odpychać

 

2.Zawieszony na nitce magnes wskazuje biegunem południowym:

 

A. wschód      B. zachód        C. północ                        D. południe

 

 3. Pole magnetyczne powstaje:

 

A. wokół przewodnika z prądem                  B. wokół każdego naelektryzowanego ciała 

 

C. wokół każdej substancji                            D. wokół ciał ferromagnetycznych

 

3. Wskaż rysunek, na którym poprawnie oznaczono zwroty linii pola magnetycznego magnesu sztabkowego

 

 

 

 

 

 

 

4. Jeżeli przez przewodnik przepływa prąd, to:

 

A. pojawia się siła elektrodynamiczna         
B. wokół przewodnika powstaje pole magnetyczne

 

C. zaczyna płynąć w przewodniku również prąd indukcyjny         

 

D. nie obserwujemy żadnych efektów oprócz cieplnych skutków przepływu prądu elektrycznego

 

 

 

5. Wskaż rysunek, na którym prawidłowo zaznaczono kierunek przepływu prądu indukcyjnego, wzbudzonego na skutek ruchu magnesu.

 

 

 

6. Opisz budowę i zasadę działania transformatora. Podaj przykłady zastosowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Uzwojenie pierwotne transformatora, w którym płynie prąd pod napięciem 230V składa się z 300 zwojów. Ile zwojów ma uzwojenie wtórne, jeżeli płynie w nim prąd pod napięciem 920V?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 12 T znajduje się przewodnik przez który płynie prąd o natężeniu 0,1 A, działa na niego siła 18 N. Oblicz długość przewodnika.

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony