Harmonogram spotkań z rodzicami w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

 
Data i godzina Temat spotkania

13.09.2018r.

godz. 17.00

Zebranie z rodzicami

 • Zapoznanie rodziców z organizacją Roku Szkolnego 2018/2019
 • Przedstawienie dokumentów regulujących pracę szkoły
 • Zapoznanie, przypomnienie rodzicom o zasadach obowiązujących w szkole
 • Przekazanie informacji dotyczących terminarza oraz zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w szkole
 • Poinformowanie o strategii działań wychowawczych

19.11.2018r.

godz.17.00

Zebranie z rodzicami

 • Poinformowanie rodziców o postępach w nauce, zachowaniu i frekwencji uczniów
 • Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną w klasie programowo najwyższej
 • Omówienie bieżących problemów

18.12.2018r.

godz. 17.00-18.00

Konsultacje
 • Analiza frekwencji, bieżących ocen.
 • Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi, propozycje ocen z zachowania
 • Omówienie spraw bieżących

16.01.2018r.

godz. 18.00

Zebranie z rodzicami
 • Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i osiągnięciach uczniów w pierwszym okresie roku szkolnego 2018/2019
 • Podsumowanie pracy w pierwszym okresie

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony