Zajęcia dodatkowe

 

Wykaz zajęć dodatkowych
w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

 

 

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego zajęcia

Czas zajęć Dzień prowadzenia zajęć Forma zajęć
 1        
 2        
 3        
 4