Zajęcia dodatkowe

 

Wykaz zajęć dodatkowych
w I półroczu roku szkolnego 2014/2015

 

 

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego zajęcia

Czas zajęć Dzień prowadzenia zajęć Forma zajęć
 1  Antoszczyk Elżbieta 13.35-14.35 poniedziałek Zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce (ortografia)
 2   Glejzer Marzena 8.00-8.45 piątek

zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce (przedsiębiorczość)

 3 Grządzielska – Deska Alicja

14.25-15.10

 poniedziałek
wtorek
rozwój zainteresowań (wiedza o kulturze)
 4  Gloc Iwona 8.00-8.45 środa zajęcia  z uczniem mającym trudności w nauce ( j. niem.)
 5  Kociniak Iwona 15.15-16.00  środa  Zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce (geografia) pomoc p.p.
 6  Kociniak Mariusz 18.00-19.00  wtorek  zajęcia sportowe – rozwój zainteresowań
 7  Kozińska Magdalena 15.15-16.00  poniedziałek

zajęcia wyrównawcze (j. anielski)

 8  Krakowska Beata

13.35-14.20

piątek

zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce (mat.), pomoc p.p.

 9  ks. Mariusz Łydżba 13.35-14.20 piątek zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (religia)
 10  Mariankowski Jacek 15.15-16.00 poniedziałek  praca z uczniem mającym trudności w nauce (WOS)
 11  Rachwalik Zbigniew 15.10-15.55  piątek zajęcia wyrównawcze(matematyka)
 12  Smużyńska Anita    czwartek  zajęcia wyrównawcze (matemayka)
 13  Szymak Ewelina 15.15-15.55  czwartek

zajęcia wyrównawcze(język polski)

 14  Tarnowska Katarzyna      zajęcia rewalidacyjne
 15  Trojak Anna    czwartek  rozwój zainteresowań (biologia)
16 Surmacki Tomasz 13.35-14.20 czwartek zajęcia wyrównawcze (przedmioty zawodowe) przygotowanie do egzaminów  zawodowych
 17  Zaręba Włodzimierz 7.15-8.00  czwartek  zajęcia wyrównawcze (przedmioty zawodowe) przygotowanie do egzaminów  zawodowych
 18  Ziemba Wojciech 14.25-15.10  wtorek

zajęcia wyrównawcze (przedmioty zawodowe) przygotowanie do egzaminów  zawodowych

 19  Ziółkowska Ewa 8.00-8.45  poniedziałek zajęcia  z uczniem mającym trudności w nauce (matematyka)