MISJA SZKOŁY

Główne założenia koncepcji funkcjonowania
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza
Kościuszki w Kamieńsku to:

 

1) ukierunkowanie szkoły na wszechstronny rozwój ucznia biorąc pod uwagę możliwości oraz zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy i uwarunkowań środowiskowych;

2) opracowanie działań wychowawczych służących kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych;

3) stworzenie zespołu rady Pedagogicznej jako ludzi pracujących dla dobra ucznia i szkoły;

4) podniesienie efektywności kształcenia i zdawalności egzaminów maturalnych i zawodowych, organizacja kursów kwalifikacyjnych;

5) współpraca z rodzicami;

6)skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji uczniów oraz ich rodzin;

7) reagowanie na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnych technologii i globalizacją;

8) współpraca z władzami samorządowymi i instytucjami wspierającymi szkołę;

9) podejmowanie działań promocyjnych szkoły i środowiska lokalnego;

10) szybkie i elastyczne dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku pracy i oczekiwań klientów szkoły.


Szczegółowe założenia koncepcji funkcjonowania
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku:

1) dydaktyka i efekty kształcenia;

2) wychowanie i opieka;

3) organizacja pracy placówki;

4) współpraca ze środowiskiem lokalnych, instytucjami i organizacjami oraz promocja szkoły;

5) zagadnienia gospodarcze.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony