WIZJA SZKOŁY

Szkoła ma przygotowywać mobilnego absolwenta do dalszego kształcenia i pracy.

Szkoła jest placówką oświatową, miejscem przekazywania wiedzy. Jest też   w jakimś sensie pełnowymiarowym zakładem pracy, elementem dynamicznie rozwijającego się rynku usług edukacyjnych, jednostka budżetową samorządu terytorialnego, również jednostka administracji publicznej oraz często miejscem szeroko pojętej działalności kulturalnej, środowiskowej        i gospodarczej.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku uczy się młodzież  w wieku 16 – 20 lat. Jest to okres dojrzewania, dorastania i jednocześnie okres podejmowania bardzo ważnych decyzji życiowych związanych z wyborem dalszego kształcenia lub poszukiwania pracy. Dlatego tak istotne jest, by szkoła pomagała uczniom odkryć potencjał swoich możliwości po to, by umiejętnie wykorzystali je na wyższych uczelniach lub na rynku pracy.

Szkoła ma być postrzegana jako instytucja stwarzająca każdemu uczniowi optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, zawodowego, fizycznego, psychicznego, ma wspierać uczniów oraz ich rodziców w procesie wychowania. 

Ponadto szkoła :

1)      kształtuje poczucie odpowiedzialności;

2)      jest demokratyczna, sprawiedliwa, wychowująca w duchu patriotyzmu   i tolerancji;

3)      przygotowuje uczniów do dorosłego życia;

4)      zachęca do aktywnego udziału w kulturze i sztuce;

5)      kształtuje szacunek do drugiego człowieka;

6)      dysponuje wykwalifikowaną kadrą nauczycielską;

7)      angażuje rodziców oraz instytucje wspomagające w życie szkoły;

8)      jest przyjazna , otwarta i bezpieczna;

9)      rozwija umiejętności pracy w zespole;

10)  korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych;

11)  daje odpowiednie wykształcenie ogólne i zawodowe;

12)  jest miejscem nabywania przez uczniów umiejętności;

13)  kształtuje szacunek dola dziedzictwa kulturowego narodu oraz regionu i miasta.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony