HISTORIA SZKOŁY

Pomysł utworzenia szkoły średniej w Kamieńsku powstał w 1961 r.
Już po 2 latach tj. 1 września 1963 r. szkoła zaczęła funkcjonować, ale już od 11 stycznia 1964 r. we własnym obszernym i dobrze wyposażonym budynku. Do trzech klas pierwszych przyjęto 119 uczniów. Pierwsi absolwenci mury szkoły opuścili 10 czerwca 1967 r. Było ich 95. W tym czasie ciągle wzrastała liczba uczniów, rosła też ilość kadry pedagogicznej, rozbudowano i uzupełniono bazę szkoły. 16 grudnia 1967 r. był kolejnym dniem w historii LO. W tym dniu nastąpiło nadanie imienia szkole. Na patrona szkoły wybrano bohatera narodowego Tadeusza Kościuszkę, a w budynku szkoły wmurowano pamiątkową tablicę poświęconą Kościuszce oraz ustawiono popiersie tego sławnego Polaka. W 1969 r. powstał przy Liceum budynek internatu, a w 1973 r. Dom Nauczyciela. Rok 1974 to powstanie Technikum Górniczego i Zasadniczej Szkoły Górniczej w Kamieńsku. Utworzenie szkół górniczych było związane z powstaniem i rozbudową KWB "Bełchatów". Szkoły tworzono w błyskawicznym tempie. W końcu czerwca z inicjatywą wyszli przedstawiciele tworzącej się kopalni, w lipcu i sierpniu załatwiono formalności, prowadzono nabór, aby 1 września 1974 r. otworzyć jeden oddział Technikum Górniczego i jeden oddział Zasadniczej Szkoły Górniczej. Początkowo szkoły były filią szkół górniczych z Konina. Część nauczycieli przedmiotów zawodowych rekrutowała się z inżynierów pracujących w KWB "Bełchatów". Następnie szkoły rozbudowały swą bazę dydaktyczną, przybywała ilość klas, tradycje i stroje górnicze wrastały w życie szkolne. Rozwój Szkół Górniczych trwał do roku szkolnego1984/85. W tym roku zrezygnowano z rekrutacji do Technikum Górniczego. Jednak po rocznej przerwie nabór do TG wznowiono. Również we wrześniu 1984 r. nastąpił rozdział między szkołami górniczymi a Liceum Ogólnokształcącym. Do roku 1984 szkoły funkcjonowały wspólnie. Pod koniec lat osiemdziesiątych w związku z ogólnokrajowymi zmianami na rynku pracy spadło zapotrzebowanie na nowych pracowników w KWB "Bełchatów". Jednocześnie absolwentom TG coraz trudniej było znaleźć pracę poza KWB. Dlatego też dyrekcja szkoły w porozumieniu z władzami oświatowymi zmieniła profile kształcenia. We wrześniu 1991 r. zamiast do Technikum Górniczego przyjmowano uczniów do Technikum Mechanicznego a zamiast w ZSG uczniowie rozpoczęli naukę w dwóch klasach Szkoły Zawodowej o specjalnościach: mechanik i elektromechanik. Od roku szkolnego 1994/1995 Liceum Ogólnokształcące i Szkoły Zawodowe decyzją władz oświatowych został połączone i utworzono Zespół Szkół Ponadpodstawowych. Od 1 września 1996 r. w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych weszło Technikum Wieczorowe dla Dorosłych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony