Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Mirosław Rożniatowski- przewodniczący

Barbara Dzwonek - skarbnik

Anna Maniecka - członek

 

KOMISJA REWIZYJNA

Krawczyk Mariola

Foryś Małgorzata