Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Urszula Alama- przewodniczący

Agnieszka Woźniak - skarbnik

Bogdan Łęgowiak- członek