SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Magdalena Biegańska - przewodniczący

Adrian Skulimowski- zastępca przewodniczącego

Mateusz Pukacz - sekretarz

 

 OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Marzena Glejzer

Wojciech Ziemba

 

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Tadeusza Kościuszki
na rok szkolny 2019/2020

 

L.p.

Zadania

Sposoby realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz opiekunów.

Wybór spośród wyłonionych wcześniej kandydatów przewodniczącego zastępcy, skarbnika, sekretarza oraz członków sekcji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

Informacja umieszczona na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

Wrzesień 2018r.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

2.

Zapoznanie ze zmianami WSO, kryteriów ocen z zachowania oraz zasad samorządności w szkole.

Strona internetowa szkoły.

Wrzesień 2018.

Opiekunowie wraz z Radą Samorządu Uczniowskiego.

3.

Opracowanie planu pracy SU i harmonogramu działań na rok szkolny 2018/2019.

Zebranie organizacyjne. Ustalenie priorytetów. Wykonanie pamiątkowego  zdjęcia członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Wrzesień

2018r.

Zarząd i Rada SU.

4.

Przedstawienie dyrektorowi szkoły planu pracy SU i harmonogramu działań.

Zatwierdzenie przez dyrektora planu pracy i harmonogramu działań SU na rok szkolny 2013/2014.

Wrzesień

2018r.

Zarząd i Rada SU.

5.

Dzień chłopaka.

 Dzień bez pytania chłopców. Rozgrywki sportowe z okazji Dnia Chłopaka. Chłopak roku- głosowanie.

Wrzesień

2018r.

Opiekunowie SU.

6.

Ślubowanie klasy pierwszej oraz Dzień  Edukacji Narodowej.

Zorganizowanie akademii z okazji ślubowania klasy pierwszej. Przygotowanie życzeń i wręczenie ich nauczycielom.

Październik 2018r.

Opiekunowie SU.

7.

Akcja „Góra grosza”.

Pomoc w zbieraniu środków finansowych na rzecz Towarzystwa „Nasz Dom”.

Październik 2018r.

SU wraz z opiekunami

8.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej w naszym regionie.

Opieka nad mogiłami żołnierskimi. Porządkowanie mogił, zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych za wolność, złożenie kwiatów na mogiłach.

Październik/

listopad 2018r.

Rada SU wraz z opiekunami.

9.

Odzyskanie Niepodległości.

Udział w uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta Kamieńska. Z okazji Odzyskania Niepodległości.

Zaproszenie przedstawiciela wojska pana Mariusza Świątka.

Wyjście na cmentarz i zapalenie zniczy.

Listopad 2018r.

SU wraz z opiekunami

10.

Andrzejkowy wieczór.

Przygotowanie wróżb. Stoiska z wróżbami oraz słodki poczęstunek.

Listopad 2018r.

SU wraz z opiekunami

11.

Barbórka

Zaproszenie pracowników górnictwa i innych gości na spotkanie z klasami od I do IV Technikum.

Grudzień

2018r.

 

12.

Mikołajki

Mikołaj w naszej szkole.

Dzień bez pytania.

Grudzień 2018r.

Rada SU, Rada Rodziców.

13.

10 grudnia- Dzień uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka.

 „Prawa Dziecka”- umieszczenie na ich gazetce Samorządu Uczniowskiego.

Rozdanie ulotek.

Grudzień 2018r.

Rada SU wraz z opiekunami.

14.

Święta Bożego Narodzenia.

Wigilia Szkolna.

Pomoc przy dekorowaniu szkoły. Ubieranie szkolnej choinki. Przygotowanie życzeń świątecznych. Konkurs na stroiki świąteczne.

Wigilia szkolna- uroczyste spotkanie opłatkowe.

Grudzień 2018r.

Samorząd Uczniowski,

Ksiądz

15.

Podsumowanie pierwszego semestru.

Zorganizowanie apelu podsumowującego wyniki nauczania w I semestrze oraz podsumowanie frekwencji. Zorganizowanie lodowiska.

Styczeń 2019r

Rada SU wraz z opiekunami,

Pedagog szkolny

16.

Walentynki- Dzień Zakochanych.

Poczta walentynkowa. Dedykacje przesyłane przez radiowęzeł.

Luty 2019r.

SU wraz z opiekunami

17.

Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Okolicznościowa Gazetka.

Przygotowanie Życzeń.

Dzień bez pytania dziewczyn.

Marzec 2019r.

SU wraz z opiekunami

18.

Dni otwarte szkoły.

Prezentacja szkoły przez SU oraz pokazy.

Marzec 2019r.

SU wraz z opiekunami

19.

Wielkanoc

Przygotowanie okolicznościowej gazetki i świątecznych życzeń..

Konkurs na najpiękniejszą pisankę i wielkanocny stroik.

Kwiecień 2019r.

SU wraz z opiekunami

20.

Uroczyste pożegnanie klasy maturalnej.

Uroczyste pożegnanie klasy IVT.

Kwiecień 2019r.

 

Rada SU.

21.

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Okolicznościowa gazetka. Pomoc przy zorganizowaniu akademii.

Maj 2019r.

Samorząd Uczniowski.

22.

Dzień sportu i zdrowia- Dzień dziecka.

Okolicznościowa gazetka.

Współudział w organizacji „Dnia sportu i zdrowia”- udział uczniów w zawodach sportowych.

Czerwiec

2019r.

SU, nauczyciele wychowania fizycznego.

23.

Zbieranie nakrętek

Pomoc w zbieraniu nakrętek dla chorego chłopca.

Cały rok

2018/2019

SU wraz z opiekunami

24.

Akcja- pomoc psom.

Zbieranie żywności dla zwierząt w schronisku.

Cały rok

2018/2019

SU wraz z opiekunami

25.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Pomoc w zorganizowaniu zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Czerwiec

2019r.

SU wraz z opiekunami

 

Działania stałe:

 • Spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych: planowanie pracy i przydział czynności na najbliższy okres czasu.
 • Akcja informacyjna „Wszyscy znamy „Statut Szkoły” oraz swoje prawa i obowiązki, wyeksponowanie na tablicy informacyjnej praw i obowiązków uczniów, WSO”.
 • Prowadzenie akcji „Szczęśliwego numerka”- codzienne losowanie przez przedstawicieli Rady SU w obecności nauczyciela.
 • Zbieranie dokumentacji z działalności samorządów klasowych i szkolnych.
 • Akcja „Kartka z kalendarza”- eksponowanie najważniejszych wydarzeń, rocznic, ciekawostek na tablicy SU,
 • Pomoc w utrzymaniu porządku podczas imprez na terenie szkoły.
 • Pomoc w zbieraniu nakrętek dla chorego chłopca.
 • Działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie miasta i gminy Kamieńsk.
 • Prowadzenie radiowęzła.
 • Opiniowanie dokumentacji szkolnej.
 • Typowanie uczniów do nagrody Prezesa Rady Ministrów.
 • Udział Zarządu SU w zebraniach Szkolnego Zespołu Wychowawczego.
 • Sporządzanie protokołów z zebrań SU.


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony