SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:


Magdalena Biegańska - przewodnicząca

Edyta Kenigsman - zastępca przewodniczącej

Artur Witkowski - sekretarz

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Zofia Chabałowska
Marzena Glejzer

 

 

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Tadeusza Kościuszki
na rok szkolny 2020/2021

 

L.p.

Zadania

Sposoby realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz opiekunów.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Informacja umieszczona na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

 

Wrzesień

2020r.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

2.

Opracowanie planu pracy SU i harmonogramu działań na rok szkolny 2020/2021.

 

Zebranie organizacyjne. Ustalenie priorytetów. Wykonanie pamiątkowego  zdjęcia członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Wrzesień

2020r.

Zarząd i Rada SU

3.

Przedstawienie dyrektorowi szkoły planu pracy SU i harmonogramu działań.

 

Zatwierdzenie przez dyrektora planu pracy i harmonogramu działań SU na rok szkolny 2020/2021.

Październik

2020r.

Zarząd i Rada SU

4.

Dzień Chłopaka.

Dzień bez pytania chłopców. Rozgrywki sportowe z okazji Dnia Chłopaka. 

 

Październik

2020r.

Opiekunowie SU

5.

Ślubowanie klas pierwszych oraz Dzień Edukacji Narodowej.

Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowania klas pierwszych. 

 

Październik

2020r.

Opiekunowie SU

6.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej w naszym regionie.

Opieka nad mogiłami żołnierskimi. Porządkowanie mogił, zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych za wolność, złożenie kwiatów na mogiłach.

 

Październik

/listopad

2020r.

Rada SU wraz z opiekunami

7.

Odzyskanie Niepodległości.

Udział w uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta Kamieńska. 

Wyjście na cmentarz i zapalenie zniczy.

 

Listopad

2020r.

SU wraz z opiekunami

8.

Andrzejki.

Przygotowanie stoiska z wróżbami i zabawami.

Puszczanie muzyki przez radiowęzeł.

 

Listopad

2020r.

SU wraz z opiekunami

9.

Mikołajki.

Wszyscy zakładają cos czerwonego.

Dzień bez pytania.

Grudzień

2020r.

Rada SU

10.

Święta Bożego Narodzenia.

 

Pomoc przy ubieraniu szkolnej choinki. Przygotowanie życzeń świątecznych. 

Wigilia szkolna- uroczyste spotkanie opłatkowe.

 

Grudzień

2020r.

Samorząd Uczniowski,

Ksiądz

11.

Walentynki- Dzień Zakochanych.

Poczta walentynkowa. Dedykacje przesyłane przez radiowęzeł.

 

Luty

2021r.

SU wraz z opiekunami

12.

Dzień Kobiet
i Mężczyzn.

Dzień bez pytania dziewczyn. Rozgrywki sportowe z okazji dnia Kobiet. Uroczyste spotkanie. Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeniem Emerytów.

 

Marzec

2021r.

SU wraz z opiekunami

13.

Wielkanoc.

Przygotowanie świątecznych życzeń oraz wielkanocnego stroika.

 

Kwiecień

2021r.

SU wraz z opiekunami

14.

Dni otwarte szkoły.

Prezentacja szkoły przez SU oraz pomoc w organizcji dni otwartych.

 

Kwiecień
/maj

2021r.

SU wraz z opiekunami

15.

Zbieranie nakrętek.

Pomoc w zbieraniu nakrętek dla chorego chłopca.

Cały rok

2020/2021

 

SU wraz z opiekunami

16.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

 

Pomoc w zorganizowaniu zakończenia roku szkolnego 2020/2021.

  Czerwiec

2021r.

SU wraz z opiekunami

 

Działania stałe:

 • Spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych: planowanie pracy i przydział czynności na najbliższy okres czasu.
 • Akcja informacyjna „Wszyscy znamy „Statut Szkoły” oraz swoje prawa i obowiązki, wyeksponowanie na tablicy informacyjnej praw i obowiązków uczniów, WZO”.
 • Prowadzenie akcji „Szczęśliwego numerka”- codzienne losowanie przez przedstawicieli Rady SU w obecności nauczyciela.
 • Zbieranie dokumentacji z działalności samorządów klasowych i szkolnych.
 • Pomoc w utrzymaniu porządku podczas imprez na terenie szkoły.
 • Pomoc w zbieraniu nakrętek dla chorego chłopca.
 • Prowadzenie radiowęzła.
 • Typowanie uczniów do nagrody Prezesa Rady Ministrów.
 • Udział w działaniach wynikających z aktualnej sytuacji.
 • Zorganizowanie wycieczki (2 dniowej).
 • Nawiązanie współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kamieńsk i Emerytów (spotkanie z okazji Dnia Kobiet).
 • Zbiórka na Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (święta Bożego Narodzenia lub Wielkanoc w zależności od potrzeb).
 • Udział uczniów w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
 • Pomoc uczniom potrzebującym w naszej szkole (święta Bożego Narodzenia)
 • Dzień Wiosny w ZSP
 • Zorganizowanie konkursu pt."Patron mojej szkoły". Konkurs plastyczny (technika dowolna) na wizerunek T.Kościuszki - styczeń/luty 2021.
 • Spotkanie z policjantem i pogadanka na temat "Bezpieczeństwo, przemoc równieśnicza, używki wśród młodzieży".
 • Organizowanie w każdym miesiącu dni na wesoło:
  październik - Dzień Jesieni
  listopad - Dzień Patrioty
  grudzień - Dzień Mikołaja
  styczeń - Dzień Świra
  luty - Dzień Spódniczki
  marzec - Dzień Kapci
  kwiecień - Dzień Krawata
  maj - Dzień Koszuli
  czerwiec - Dzień Kolorowych Skarpetek 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony