KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Lp.

Zadania do wykonania

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 

3 września 2018r.

2

Składanie deklaracji na egzamin zawodowy

do 09 września 2018r.

3

Zebrania klasowe

13 września 2018r.

4

Składanie deklaracji wstępnej na maturę

do 01 października 2018r.

5.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2018r.

6.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2018r.

7.

Dzień wolny

2 listopada 2018r.

8.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2018r.

9.

Informacja o zagrożeniu uczniów śródroczną oceną niedostateczną w klasie programowo najwyższej

do 16 listopada 2018r.

10.

Zebrania klasowe

19 listopada 2019r.

11.

Próbna matura z Operonem

listopad 2018r.

12.

Ostateczny termin wystawiania projektów ocen śródrocznych w klasach maturalnych

do 8 grudnia 2018r.

13.

Śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych

18 grudnia 2018r.

14.

Informacja o zagrożeniu uczniów roczną oceną niedostateczną

do 14 grudnia 2018r.

15.

Konsultacje

18 grudnia 2019r.

16.

Zimowa przerwa świąteczna 

23-31 grudnia 2018r.

17.

Ostateczny termin wystawiania projektów ocen śródrocznych

do 04 stycznia 2019r.

18.

Zakończenie I - półrocza

11 stycznia 2019r.

19.

Śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

16  stycznia 2019r.

20.

Zebrania klasowe

16 stycznia 2019r.

21.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – model „d” -zima 2019r.

09 stycznia 2018r.

22.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna-zima 2019r.

10 stycznia 2018r.

23.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – modele „w”, „wk” i „dk” – część praktyczna - zima 2019r.

11-21 stycznia oraz
08-13 lutego 2019r.

24.

Składanie deklaracji ostatecznej na maturę

do 07 lutego 2019r.

25.

Składanie deklaracji na egzamin zawodowy

18 luty 2019r.

26

Ferie zimowe 

11-24 luty 2019r.

27.

Informacja o zagrożeniu uczniów roczną oceną niedostateczną w klasie programowo najwyższej

22 marca 2019r.

28.

Zebrania klasowe

26 marzec 2019r.

29.

Wiosenna przerwa świąteczna 

18-23 kwietnia 2019 r.

30.

Ostateczny termin wystawiania projektów ocen rocznych w klasach maturalnych

12 kwietnia 2019r.

31.

Roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych

24 kwietnia 2019r.

32

Konsultacje

24 kwietnia 2019r.

33.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych 

26 kwietnia 2019 r.

34.

Święto Pracy – dzień wolny od zajęć

1 maja 2019r.

35.

Dzień wolny

2 maja 2019r.

36.

Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć

3 maja 2019r.

37.

Egzamin maturalny, część pisemna z j. polskiego, matematyki i j,. angielskiego.

6, 7,  8 maja 2019r.

38.

Egzamin maturalny, część pisemna z biologii

10 maja 2019r.

39.

Egzamin maturalny, część pisemna z WOS-u

10 maja 2019r.

40.

Egzamin maturalny, część pisemna z chemii

13 maja 2019r.

41.

Egzamin maturalny, część pisemna z języka niemieckiego.

14 maja 2019r.

42.

Egzamin maturalny, część pisemna z geografii

15 maja 2019r.

43

Zebrania klasowe

16 maja 2019r.

44.

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego,  angielskiego.

06 - 25 maja 2019r.

45.

Informacja o zagrożeniu uczniów roczną oceną niedostateczną

do 15 maja 2019r.

46.

Boże Ciało

20 czerwca 2019r.

47.

Ostateczny termin wystawiania projektów ocen rocznych 

do 05 czerwca 2019r.

48.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, modele „w”, „wk” i „dk” – część praktyczna -  lato 2019r.

24 czerwca – 4 lipca 2019r.

49.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna – lato 2019r.

18 czerwca 2019r.

50.

Roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

14 czerwca 2019r.

51.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie –   część praktyczna – model „d” - lato 2019r.

17 czerwca 2019r.

52.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych 

21 czerwca 2019r.

53.

Ferie letnie 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

54.

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

21-26 sierpnia 2019r.

 


 Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony